top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore arbetar efter tydliga rutiner och strukturer

Rocmore har funnits i branschen sedan 1950-talet och är en självklar partner för samverkansprojekt vilket kräver förståelse för samarbete, struktur, tydliga processer och ordning & redaRocmore säkerställer med rutiner och processer att vi inte använder oss av personer och företag som har onda avsikter, för detta har Rocmore skapat rutiner efter vår certifiering BKMA.

Våra inköpare använder sig av Handyday som hjälpmedel för att säkerställa att de inköp vi gör lever upp till Byggföretagens uppförandekod, skatter betalas, hur många ID06 som de underentreprenörer har mot hur många anställda underentreprenören har samt underentreprenörens ekonomiska ställning är.

Rocmore använder sig av farfarsprincipen i alla inköp. Fyra ögon skall alltid kontrollera, analyser och i slutändan signera alla kontrakt/avtal för att säkerställa kvalitet och att inget missas. Att bli en av Rocmore underentreprenörer kräver att du gör rätt för dig.

Våra kunder är ofta offentliga beställare vilka är medlemmar i Rättvist Byggande. Rocmore jobbar hårt för att skapa rutiner och processer för kvalitetssäkring i alla våra projekt.


Rocmore skapar samarbeten och långsiktiga relationer på ett affärsmässigt vis med våra samarbetsparter.

Länkar till samarbetspartners:


Rocmores rekryteringsprocess består av flera intervjuer, kunskapstest, bakgrundskontroll och referenstagning.

Processen är lång och tar tid för att säkerställa att Rocmore får den kompetens som projekten och kunder kräver. Rocmore letar efter medarbetare som förstår affärsmässighet är modiga, nyfikna och med lönsamhet i fokus.

Rocmore hade för ett par veckor sedan ett oanmält besök av Arbetsmiljöverket och Polisen i projekt Källberga skola.

De utförde kontroll av hela arbetsplatsen, dokument, ID06, registreringsskyltar o.s.v.

Vi fick ett påpekande på ett dokument som gällde riskbedömningen för kvartsdamm. Platsledningen vidtog omedelbar åtgärd och skickade in uppdaterat dokument senare samma dag.


Rocmore är stolta i hur vi driver våra projekt med fokus på säkerhet, lönsamhet, tid och kvalitet.


För mer information kontakta Patrik

+46708-129 029Comments


bottom of page