top of page

NYPRODUKTION

Rocmore bidrar till ett hållbart, effektivt och attraktivt byggande, genom att utveckla fastigheter som är lika tilltalande för oss som för kommande generationer.

 

Vi är gärna med som delägare i olika samverkansformer för att samarbeta i nya fastighetsprojekt och tar då ansvar för själva byggnationen. Med vårt helhetstänkande, byggkunskap, digital teknik, moderna metoder och effektiva produktion bidrar vi till att bygga vidare på det hållbara samhället, samtidigt som vi tillvaratar och vidareutvecklar byggtraditioner.

 

Vi producerar hållbara och moderna bostäder med kvalitet i detaljerna som alltid har kännetecknat riktiga byggmästare. Vi kallar det byggmästarkvalitet, för det var så man tänkte och byggde förr.

bottom of page