top of page
rocmore_gruppbild_webb2_optimized.png

OM OSS

Mångsidigt specialiserade med fokus på att förverkliga din vision

 

För att säga det kort är Rocmore ett byggföretag. Men vi är så mycket mer. Rocmore har flera verksamhetsområden som omfattar allt från byggservice, ROT, anpassning av kommersiella lokaler, nyproduktion, projektering, byggledning och smarta energilösningar, till större plattsättningsprojekt i simhallar, spa, restauranger, storkök, hotell etc.

Eftersom vi vet att det är viktigt för våra kunder, är det viktigt även för oss att ta ett stort kund- och projektansvar, att vara flexibla, snabbfotade och transparenta och att ha korta beslutsvägar.

Hållbara och långsiktiga lösningar ser vi som självklart i den kompetens vi erbjuder våra kunder och deras byggprojekt. Därför värnar vi om långsiktiga relationer och våra kunder ska uppleva oss som kostnadseffektiva. Det är säkert en av anledningarna till att vi har många återkommande kunder. Andra anledningar är vår breda kompetens och att vi prioriterar att kommunicera med våra kunder. Och så vi vill gärna tro att vi är personliga och trevliga att jobba med.

Samarbetet med oss på Rocmore ska fungera smidigt från start till mål. Att få ta ansvar för ditt projekt och rikta hela vår kompetens på att så effektivt som möjligt förverkliga din vision ger oss vår arbetsglädje och dig ett gott resultat.

Vi driver utvecklingen framåt genom korta beslutsvägar, enkel projekthantering, gedigen hantverkskunskap och högt ansvarstagande. Tack vare det kan vi på Rocmore erbjuda hållbara totallösningar, och tack vare det har vi många långa samarbeten och nöjda kunder över hela Sverige.

Kompetens

Med över 70 år i byggbranschen har vi en stor mängd samlad erfarenhet och kompetens. Vår kunskap inom nyproduktion, renovering och ombyggnad, byggservice och plattsättning gör att vi ständigt levererar arbeten av högsta kvalitet. Vi tror på att göra det man är bäst på. Därför kan vi ta oss an projekt, stora som små, utan att tumma på kvaliteten.

 

Lösningsorientering

Vi strävar efter att alltid möta kundens behov på bästa sätt och leverera ett resultat som överträffar dina förväntningar. Med korta beslutsvägar, kreativa lösningar och en förståelse för dig som kund skapar vi värde, både idag och för framtiden. Vi ser alltid möjligheter att utveckla våra relationer, våra kompetenser och vår verksamhet. Ständigt lärande är nyckeln till utveckling och framgång.

 

Hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk

Vi värdesätter hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Som byggföretag har vi ett stort ansvar gentemot våra anställda, våra kunder och samhället i stort och vi fokuserar mycket på det. Minskad energiförbrukning, ökad jämställdhet och en cirkulär ekonomi är inte något vi strävar efter för framtiden. Vi ser det som självklart redan idag.

 

Historia

Rocmores kompetens har vi byggt upp i årtionden. Företaget grundades 1950 och flera av verksamheterna i gruppen har en historia som sträcker sig många decennier bakåt. Under många år arbetade vi med alla våra verksamhetsdelar under namnet Interoc. I juli 2022 delades Interoc-koncernen upp i två delar; Interoc och Rocmore. Denna delning gjordes i samband med att Corteco förvärvade Interoc Fasad och Interoc Dörr & Fönster. Övriga byggverksamheter drivs vidare under namnet Rocmore. De tidigare ägarna i Interoc Holding, nu namnändrat till Rocmore Holding, är också delägare i Corteco.  

Vi har ett fortsatt gott samarbete med Corteco och Interoc – tillsammans är vi ett starkt team. Men för att inte riskera sammanblandning av verksamheterna bytte de kvarvarande företagen namn till Rocmore. Interoc fokuserar på det yttre klimatskalet och vi på Rocmore fokuserar på Byggservice, ROT, anpassning av kommersiella lokaler, nyproduktion, projektering, byggledning, smarta energilösningar, större plattsättningsprojekt i simhallar, spa, restauranger, storkök, hotell etc. Vår plattsättningsverksamhet är nu ledande i branschen och har genomfört majoriteten av alla stora och komplexa simhallsprojekt de senaste 30 åren.

Historia är historia men tack vare vår erfarenhet vet vi att det lönar sig att ständigt förnya oss och blicka mot framtiden.

Maj 2023: Fyra bolag inom Interoc-koncernen har bytt namn

Interoc AB > Rocmore AB

Interoc Bygg AB > Rocmore Bygg AB

Interoc Plattsättning > Rocmore Bygg & Bad AB

Interoc Holding > Rocmore Holding AB

Annars är allt som vanligt

Det är bara namnen som ändras till Rocmore. Allt annat är som det du alltid möts av. Samma villkor, garantier och alla våra åtaganden gentemot dig gäller precis som vanligt. Samma org.nr och bankgiro. Och inte minst samma fantastiska medarbetare, samma pålitliga leverantörer och, som vi hoppas, samma fina samarbeten med våra goda kunder.

bottom of page