top of page
Image by Jakob Braun

VISSELBLÅSNING
/RAPPORTERA

Ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) har successivt trätt i kraft per 17 december 2021, enligt EUs nya visselblåsardirektiv. 

 

Vad innebär skyddet för visselblåsare? 

Lagen innebär att en person som rapporterar om ett missförhållande, i enlighet med lagens rapporteringssätt, inte får hållas ansvarig för att ha brutit mot sin tystnadsplikt. För att få bryta tystnadsplikten utan att hållas ansvarig måste dock personen vid rapporteringen haft skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Exempel på tystnadsplikt som får åsidosättas är sådan som följer av lojalitets- och sekretessavtal eller lagstadgad tystnadsplikt som inte är kvalificerad. Ansvarsfriheten medför inte rätt att lämna ut handlingar.

Om du vill rapportera

Vi på Rocmore ser gärna att du anmäler olämpligt beteende; både sådant som du bara misstänker och sådant du vet. Vi garanterar att du är anonym och att ärendet hanteras med total sekretess. Det du anmäler skall innehålla typ av oegentlighet som du vill rapportera, vad som hänt och när. Vidare ta med någon dokumentation om det finns runt det du vill rapportera.

Du förblir totalt anonym när du skickar in en rapport så tillvida du inte frivilligt uppger vem du är.

Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv.

Tack - vi tar alla rapporter på fullaste allvar. Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer vi att återkoppla direkt till dig. 

bottom of page