top of page
2020_kv-herkules_under-1.jpg

ROT

Vi kan renovering, ombyggnation och tillbyggnation

 

På ROT är vi specialister på renovering, ombyggnation lokalanpassningar och tillbyggnation. Vi erbjuder våra tjänster till privata, statliga och kommunala fastighetsägare, konsulter, fastighetsutvecklare och bostadsrättsföreningar.

Vi utför totalrenovering för flerfamiljsfastigheter och kommersiella fastigheter. Vi ansvarar för hela projektet, från projektering genomförande, besiktning och överlämnade till kund. Vi arbetar gärna i samverkan och visar kalkyler öppet samt helt öppet och transparent ekonomisk redovisning i genomförandeprocessen.


Vi tror på samverkan och kommer gärna in i tidigt skede. Detta för att utesluta oväntade kostnader för er som beställare och att öka förutsättningarna för fastighetens värdeökning

bottom of page