top of page
Image by Neven Krcmarek

MILJÖANSVAR

Miljöansvar är en integrerad del i hela Rocmore.

 

På Rocmore strävar vi alltid efter energismarta lösningar. Miljöhänsyn är viktigt i val av byggmaterial och eventuella kemiska produkter, samt energianvändning. När beställaren eller kunden föreskriver mindre bra miljöval rekommenderar vi alltid bättre material och arbetssätt. Vi använder BASTA, Byggvarubedömningen och Sundahus som underlag vid våra val.

 

Rocmore följer Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt lokala bestämmelser när det gäller materialinventering inför rivning genom att vi alltid tar fram en rivningsplan innan arbetet påbörjas. När vi anlitar en underentreprenör kontrollerar vi att de följer lagar och förordningar. Rocmore strävar efter att i möjligaste mån sortera avfallet vid källan. Om det av utrymmesskäl inte är möjligt köper vi självklart avfallssorteringen av auktoriserade aktörer.

 

Transport är också en viktig miljöaspekt för Rocmore. Alla våra fordon uppfyller miljökraven i enlighet med Transportstyrelsens och Skatteverkets riktlinjer.

bottom of page