top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore vinner ett nytt projekt i samverkan med Heba Fastighets AB


Rocmore har fått förtroendet att bygga 128 lägenheter i samverkan åt Heba Fastighets AB.

Projektet startas omgående och skall vara klart i slutet av 2026.

Källberga är stadsdelen på landet. Här finns flexibiliteten, med Nynäshamn nära till hands och hela Stockholmsregionen inom räckhåll. Här finns också den lokala förankringen, förskolan och odlingslotten inom promenadavstånd, en plats där du lär känna dina grannar.

Här finns småskaliga butiker och verksamheter, friluftsaktiviteter och naturupplevelser. Här finns möjligheten till ett rikare liv.

Nynäshamn är sedan 1995 medlem i Sveriges ekokommuner och Källberga ska utvecklas i enlighet med kommunens miljömål. Husen i Källberga kommer att kännetecknas av god energihushållning och miljömässigt bra materialval.

Ett mycket väl utformat dagvattensystem bidrar till att det vatten som rinner genom området i framtiden kommer vara bättre renat än det är idag.

I kombination med en genomarbetad grönstrategi för ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald innebär exploateringen av Källberga en rad positiva miljöeffekter. Källberga har alla förutsättningar att bli en lokal förebild för hållbart byggande och boende

I Källberga är ambitionerna höga när det gäller hållbarhet, vilket också är en orsak till att familjen söker sig just hit. Trygga i vetskapen att deras hus är byggt i sunda material och att energiförbrukningen uppfyller högt ställda miljömål. Att området från första spadtaget är anpassat till alltifrån effektiv sopsortering och laddningsstationer för elbilar till värdefull grannsamverkan, gör det lätt att leva i samklang med naturenSocialt hållbart i boende, fritid och skola En blandning av hustyper och boendeformer, från enfamiljshus till lägenheter, är grunden i ett samhälle där människor i alla åldrar och livssituationer har möjlighet att bo och leva.

En ytterligare förutsättning för social hållbarhet är mötesplatser som främjar gemenskap, oavsett ålder eller intressen. För detta krävs omsorgsfullt utformade stadsrum, men även platser och byggnader för kultur, idrott och utbildningsverksamhet.


I Källberga anläggs söder om bykärnan en stor lekplats och en bollplan, båda med närhet till en lekvänlig skogsbacke. I den östra dalgången förläggs odlingslotter med tillhörande gemensamhetsstuga i anslutning till en dagvattenpark. Ridvägar söderut kan anslutas från Källberga. Vintertid kan man åka pulka i de många backarna och längdskidor på de öppna fälten.

Ett samarbete med någon av de närliggande marinorna kommer också att utredas för att om möjligt erbjuda de boende i Källberga båtplats. Källberga ska vara en levande plats – motsatsen till den slumrande sovstadens förprogrammerade enkelsidighetFör mer information kontakta

Patrik Wågensand

+46708-129 029תגובות


bottom of page