top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore en del av den gröna (r)evolutionen

Vill du veta hur du kan skapa ett cashflow i din fastighet eller under tiden detaljplanearbetet pågår?


Våra tjänster

Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om hela processen för etableringen av batterilagret.

Ett samarbete med Rocmore innebär att vi tar ansvar för hela projektet, under batteriets hela livslängd tills dess att det återvinns. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom bygg och fastighetsutveckling, elektronisk utrustning för förnybar energi samt ett väletablerat internationellt kontaktnät med välrenommerade kvalitetstillverkare av högteknologisk utrustning. Efter köp eller tecknat arrendeavtal sköter vi resten. Med oss får ni en trygg, effektiv och säker etablering av ert batterilager.

Projektering

Vi ordnar alla erforderliga tillstånd samt utför de anpassningar av fastigheten som krävs för att etablera batterilagret.

Anskaffning

Vi arbetar med ett urval av de främsta leverantörerna av hård- och mjukvara som klarar av de höga kraven för en säker installation.

Ekonomi

Vi erbjuder finansieringslösningar för ditt köp, samt säkerställer tillgänglighet för intäkter på stödtjänstmarknaden.

Underhåll

Vi ansvarar för drift och underhåll under batteriets livslängd. När batteriet är uttjänt efter 10 år ombesörjer vi återvinning av batteriet.


Kabelskåp/Fördelningscentral Kan ansluta upp till 300KW batteri. Huvudsäkringen och outnyttjat utrymme totalt i kabelskåpet avgör storleken på batteri som kan anslutas.


Nätstation/Transformatorstation vilket ser ut som små stugor och är vanligt förekommande i bostads- och industriområden. Anpassar spänningen till det lokala elnätet. Vanlig konfiguration upp till 40,5kV och 3,5MVA.Kan ansluta 1 - 3 MW batteri. Ledigt utrymme och tillgänglig outnyttjad kapacitet i nätstationen avgör storleken på batteri som kan anslutas.


Ställverk Möjliggör installation av 10 MW batterilager. Kräver lediga fack för anslutning. Kan behöva uppgraderad transformator. Kan kännas igen som ett inhägnat område en bit utanför tät bebyggelse. Ställverk kan även vara utformade som nätstationer. Hög spänningskapacitet och ampere

Varför?

Kraftnätets frekvens måste hållas på 50Hz för att fungera säkert. När produktionen är högre eller lägre än förbrukningen påverkas frekvensen i kraftnätet. Det är omöjligt att producera el i konstant balans med förbrukningen. Därför krävs balanstjänster dygnet runt som kan höja eller sänka frekvensen till 50Hz.


Energibehov och elproduktion från förnybara källor ökar behovet. Energibehovet i samhället kan dubblas redan till år 2035. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 100% förnybar energiproduktion 2040 som mål. Elproduktion från vindkraft och solenergi skapar obalans i kraftnätet då de är väderberoende. Ökad energiförbrukning, elektrifiering och varierande elproduktion ökar behovet av stödtjänster.


Nuvarande teknologier har begränsningar. Behovet av reglerkraft förväntas fördubblas på 20-25 år. Elproducenter måste välja mellan att använda sin kapacitet för energiproduktion eller stödtjänster, är inte oändliga och är i stor utsträckning väderberoende. Batterilager är en utmärkt teknologi som kan tillhandahålla stödtjänster utan dessa begränsningar


För mer information kontakta Patrik Wågensand

+46708-129 029Comments


bottom of page