top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore vinner ett projekt på LOU i Hallstahammar

Projektet Nibblehallen omfattar renovering av fyra omklädningsrum, duschutrymmen, wc, rivning av befintlig bastu för att skapa ny duschyta, samt rivning av fasta skärmväggar, innertak, vs, golvbrunnar, kakel och klinker.

Projektet syftar till att modernisera och förbättra funktionaliteten och säkerheten i de berörda utrymmena.För mer information kontakta

Patrik Wågensand

+46708-129 029Kommentare


bottom of page