top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore vinner ett projekt på LOU i Eslövs Kommun

Rocmore skall renovera Karlsrobadet i Eslöv Kommun

Entreprenaden innefattar rivning och ombyggnad av tre bassänger samt tillhörande markarbeten för samtliga utebassänger.

Det inkluderar rivning av befintlig skvalpränna och montering av en ny ränna på ovansidan av väggarna. Dessutom ska botten höjas och ett nytt liner ytskikt monteras, nytt dagschakt skall byggas vid källaren för att underlätta leveranser och hantering av utrustning för vattenreningen.

Rocmore har sedan 1950-talet varit en pålitlig samarbetspartner för att leverera kvalitativa simhallsprojekt.

Rocmore innerhar den kompetens som krävs för att leverera trygghet åt varje beställare i varje projekt.

Ju tidigare Rocmore får komma med i varje projekten desto större påverkansgrad har vi att hjälpa beställaren att få det man verkligen behöver och vill ha.

Rocmore köper oftast utan mellanhänder direkt från fabriker världen över för att leverera den bästa produkten till rätt pris.


För mer information:

Gustav Ågermo

Affärsområdeschef badCommenti


bottom of page