top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore vinner ännu ett projekt i samverkan

Rocmore har fått förtroendet att utföra en lokalanpassning åt Telestaden i samverkanProjektet avser att anpassa en befintlig kontorslokal till en veterinärsklinik åt hyresgästen Evidensia som flyttar in flyttar nyrenoverade lokalerna i slutat av 20224.

Lokalerna innefattar en reception, butiksdel, bilddiagnostik, laboratorium, operation, tandvård och en personalavdelning med kontor och omklädning.


FAS 1 påbörjas omedelbart med upphandling av konsultgrupp och rivare för att sedan projektera system och bygghandlingar. I FAs 1 skall även kostnaden med kalkylering säkerställas för beslut av genomförande. FAS 2 innefattar upphandling och genomförande av projektet.


För mer information kontakta

Patrik Wågensand

+46708-129 029ความคิดเห็น


bottom of page