top of page
  • Skribentens bildPatrik Wågensand

Rocmore vinner ännu ett projekt

Rocmore ska utföra en hyresgästanpassning av ett äldreboende med pågående verksamhet åt Stiftelsen Stora SköndalFör att möjliggöra en expansion av verksamheten kommer Rocmore anpassa vissa ytor till fler boenderum.


För mer information kontakta

Patrik Wågensand

+46708-129 029Comments


bottom of page