top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore hjälper fastighetsägare i tidiga skeden med affärsutveckling

Rocmore jobbar med affärsutveckling i nyproduktion och större ombyggnadsprojekt.De senaste åren har Rocmore arbetat med affärsutveckling och skapat och drivit igenom olika affärer, varit länk för att skapa olika affärer mellan samarbetsparter, varit med i styrgrupp för olika samverkansprojekt, stöd för projektorganisationen i olika delar, större inköp, deltagit i ledningsgrupper, mentorskap, hjälpt till att lösa uppkomna situationer för att bibehålla fortsatt goda relationer, kalkyler, investeringsunderlag etc.


Rocmore har förståelse för helheten

Vi tycker det är viktigt att skapa en förståelse för affären i sin helhet utifrån beställaren förutsättningar. Det öppnar möjligheten att tillsammans optimera förutsättningarna för projektet.

Exempel på frågor vi stöttar i

  • Planer och program

  • Affärsutveckling

  • Investeringskalkyl

  • Projekttransaktion

  • Byggherreombud

Att vara med i tidiga skeden och stötta med kompetens tillsammans med beställaren skapar goda förutsättningar för projekt och samarbete i samverkan är något vi eftersträvar.

Målet är att tidigt skapa en produkt som har ekonomiska och praktiska förutsättningar utifrån den produkt som du som beställare verkligen vill ha.

Ju tidigare Rocmore kommer in i projektet desto säkrare skapas lyckade projekt med rätt förutsättningar. I förstudie med detaljplaner och bygglov skapas förutsättning för att undvika dyra omprojekteringar, revideringar av bygglov mm.

Då projektet oftast skapas under lång tid så kan också förutsättningarna kring projektet och verksamhetsområdet ändras. I tuffa konjunkturer så är det väldigt svårt att få ekonomi i projekt som inte är optimerade för verksamheten. Förutsättningar för att få bärighet i såna projekt är naturligtvis något vi också tittar på. Ibland kör man fast och då kan det vara bra med hjälp att lyfta blicken.

Vi förordar samverkansentreprenader och har målet att bygga långsiktiga affärsrelationer. Öppenhet, ärlighet och förtroende är värdeord för oss. Styrgrupper som kan följa upp eventuellt uppkomna situationer i samverkansprojekt är något vi förordar. Vi arbetar i en smal organisation med stöd från affärsutveckling under produktionen. ”Affären är klar först när projektet är färdigt”.

Rocmore affärsidé, mål för utveckling och samarbeten

Rocmore skall vara förstahandsvalet för sina kunder och skall i första hand driva samverkansprojekt med transparens och öppenhet och skall ge trygghet till våra kunder genom kompetens och enligt modellen Rocmore Sätt Att Arbeta.

God lönsamhet skall ge frihet att utvecklas i bolaget.  

Rocmore skall leverera mervärde till våra kunder för ett hållbart samhälle, bästa arbetsmiljön och bra projekt för att få återkommande Kunder


Är ni nyfikna på oss och vill veta mer? Vi presenterar oss gärna i ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera möjligheter och förutsättningar för samarbeten.


För mer information kontakta Patrik

+46708-129 029bottom of page