top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore en certifierad samverkansentreprenör

Revision från en annan part är viktigt så vi får ett kvitto på att vi jobbar rättRocmore hade för ett par veckor sedan ett oanmält besök av Arbetsmiljöverket och Polisen i projekt Källberga skola.

De utförde kontroll av hela arbetsplatsen, dokument, ID06, registreringsskyltar o.s.v.

Vi fick ett påpekande på ett dokument som gällde riskbedömningen för kvartsdamm. Platsledningen vidtog omedelbar åtgärd och skickade in uppdaterat dokument senare samma dag.


Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön för kvartsdamm

  • Undersök vilka arbetsmoment som kan innebära risk för exponering för kvartshaltigt damm och vilka källorna är till uppkomst och spridning av det kvartshaltiga dammet.

  • Gör en bedömning av exponering i förhållande till det hygieniska gränsvärdet, och bedöm om risken att exponeras är sådan att åtgärder är nödvändiga. Om arbetsgivaren saknar kompetens för att göra riskbedömningen, kan det blir nödvändigt att anlita en sådan kompetens.

  • Välj åtgärder för att minska exponeringen. Även när exponeringen bedöms ligga under det hygieniska gränsvärdet, kan det finnas anledning att vidta förebyggande åtgärder för att exponeringen blir så låg som möjligt. 

  • Uppgifterna i riskbedömningen och valda åtgärder ska dokumenteras. 


Trotts denna miss kan vi ändå vara stolta i hur Rocmore driver sina projekt med fokus på säkerhet, lönsamhet, tid och kvalitet.


För mer information kontakta Patrik Wågensand

+46708-129 029Comments


bottom of page