top of page
  • Skribentens bildRocmore

Rocmore bygger tre projekt i trä


Källberga skola i samverkan

Marviken i samverkan

Vaxö skola fast pris LOU

Byggande med trä har en mycket lång tradition i Sverige, våra äldsta bevarade träbyggnader är från 1200-talet. Från slutet av 1800-talet begränsades användningen av trä till byggnader med högst två våningar via en nationell byggnads- och brandstadga.

I Sundsvall och i Umeå skedde stora bränder i stadsmiljö vilket utgjorde skälet till att högre trähus än två våningar förbjöds i slutet av 1800-talet.

Träbyggande har som en intressant sidoeffekt genererat ökad medvetenhet om behovet av högre brandsäkerhet i alla hus.


Modernt träbyggande kännetecknas av hög industriell förtillverkning och kort byggtid. IT-teknik används i projekterings- och tillverkningsprocessen. Detta innebär en annan process från idé till färdigställande än för den traditionella byggindustrin. Den ansluter till den modell som industriell produktion uppvisar med tydligare specifikation av produkten och kvalitetssäkring på det digitaliserade ritbordet. På samma sätt sker tillverkning och slutmontering med automatisering och rutiner som säkerställer lika och rätt utförande i varje projekt.


För mer information kontakta

Patrik Wågensand

+46708-129 029Comments


bottom of page