top of page
 • Skribentens bildRocmore

Rocmore bygger batterilager för att jämna ut kraftnätet

Utjämning av kraftnätet är inget nytt och det är inget som är valbart att ha utan ett måste att ha.

Vårt kraftnät är bygg för kärnkraft med vattenkraft som utjämningskraft. Nedstängning av kärnkraften och utbyggnaden av sol och vindkraft gör att batterilager är ett måste för att utjämna kraftnätet.

Hur batterilager balanserar kraftnätet

Batteriet står anslutet och behov finns tillgängligt för kraftnätet att höja eller sänka frekvensen till 50Hz när frekvensen avviker

 • Elproduktion och icke planerbar/förnybar el från sol och vindkraft skapar obalans i kraftnätsfrekvensen.

 • Vår elkonsumtion är varierande och elförbrukning skapar obalans i kraftnätsfrekvensen.

 • Batterilager balanserar batteriet och kan snabbt ta emot eller tillföra energi till kraftnätet och på så vis bidra med att justera frekvensen i kraftnätet

 • När 50Hz frekvens finns i kraftnätet när differensen mellan elproduktionen och elkonsumtionen är utjämnad är kraftnätet i balans och fungerar säkert

Batterilager har flera användningsområden

Vårt fokus ligger på att sälja stödtjänster, men ett batterilager har flera intäktskällor

 • Stödtjänster Säkerställer ett driftsäkert kraftnät genom att reglera frekvensen. En oumbärlig funktion för att förhindra elavbrott och skador på komponenter.

 • Integrering av förnybar energi Solenergi och vindkraft är väderberoende. Batteriet lagrar energi när produktionen är hög, så den kan användas när det är vindstilla eller när solen inte skiner.

 • Energiarbitrage Elpriset varierar över dygnet, batteriet laddas när elen är billig och användas när den är dyr och på så vis reducera elkostnader eller sälja tillbaka till elnätet.

 • Kapa effekttoppar / laststyrning Kapar energitoppar och sparar pengar när elpriset är högt. Avlastar toppbelastningar i elnätet som riskerar medföra elavbrott

 • Start efter avbrott Hjälper kraftverk och elnät att återstartas snabbt efter strömavbrott.

 • Reservkraft Säkerställer elförsörjning vid elavbrott till t ex samhällsviktiga verksamheter

 • Mikronät och ödrift Kan leverera el till bostadsområden, kommersiella fastigheter och industri. Kan kombineras med solenergi och vindkraft.

 • Livslängdsförlängning av överförings- och distributionssystem Fördröjer uppgraderingsbehov och nybyggnation av el-infrastruktur. Innebär stora kostnadsbesparingar.

Rocmore erbjuder ett komplett batterilager anpassad till kraftnätet i Sverige för enkel installation och säker drift i fastigheter

Kapacitet 105kW/215kWh

Effekten kan justeras så att enheten anpassas till anslutningen.

Ökad lagringskapacitet möjliggör flera användningsområden.

Storlek Bredd 140cm, djup 135cm, höjd 208cm.

Vikt 2450 kg.

5-10cm utrymme mellan skåp. Fri yta 1,5m framför och 0,5m bakom.

Tekniska parametrar

• AC input voltage 400VAC, 3P+N+PE

• Max. AC current 167 A

• IP55 klassad för installation utomhus eller inomhus

• Driftstemperatur -20℃~55℃

• Relativ luftfuktighet 5~95%RH

• Kommunikation RS485/ Ethernet/ 4G

• Batterityp LFP • Intelligent vattenkylning/värme

• Inbyggt brandsläckningssystem med aerosol


Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om alla aspekter av etableringen av batterilagret

Ett samarbete med Rocmore Energy innebär att vi tar ansvar för hela projektet, under batteriets hela livslängd tills dess att det återvinns.

Rocmore erbjuder och utför en förstudie, ansökningsprocess, projektering, affärsupplägg, installation, garanti och serviceavtal.


Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom bygg och fastighetsutveckling, komplicerad installationstät utrustning för förnybar energi samt ett väletablerat internationellt kontaktnät med välrenommerade kvalitetstillverkare av högteknologisk utrustning.

Efter köp eller tecknat arrendeavtal sköter vi resten. Med Rocmore får ni en trygg, effektiv och säker etablering av ert batterilager.


För mer information kontakta

Patrik Wågensand

+46708-129 029Comentarios


bottom of page