top of page
  • Skribentens bildRocmore

Personerna bakom kompetensen: Mike Holmsten | PlatschefRocmore  |  Mike Holmsten

Namn: Mike Holmsten

Titel: Platschef

Hur länge har du jobbat på Rocmore? Sedan aug, 2018

Berätta lite om vad du har för kompetens, erfarenheter och utbildning. Jag har jobbat i byggbranschen sen jag var 15 år, då började jag som rivare på stambyten. Jag har haft olika roller från snickarlärling till projektchef med diverse utbildningar under tidens gång. Med erfarenheter efter att ha byggt flera förskolor, renoverat kontorslandskap, ansvarat för ramavtal inom servicearbeten, ligger min största kompetens inom bostadsprojekt efter ca 1300 st färdiga lägenheter.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Som Platschef så har man det yttersta ansvaret i produktionen. Jag övervakar och säkerställer dagligen tidplaner, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljön i projektet. Fördelar ansvar bland mina kollegor och underentreprenörer inom projektet. Hanterar kundkontakten med vår beställare genom löpande rapporter och möten.

Vad är det roligaste med att jobba med det du gör? Att hitta lösningar på projektens utmaningar. Jag brinner för stämning och teamwork känsla, att skapa en plan tillsammans med kollegor och underentreprenörer som alla följer - för att sen leverera ett bra resultat tillsammans.

Commentaires


bottom of page