top of page

PLATTSÄTTNING

Rocmore är ledande i Sverige inom nyproduktion och renovering av badanläggningar, simhallar och äventyrsbad. Vi har nått den positionen tack vare en medveten specialisering under många år. Tack vare vår stadiga grund och erfarenhet kan vi lösa alla projekt effektivt och hållbart.

 

Inte bara badanläggningar

Förutom projekt i simhallar har vi på Rocmore stor erfarenhet av nyproduktion och renovering av plattsättning i offentliga miljöer, tvättanläggningar, spa-anläggningar, pooler och storkök. Våra specialister är vana vid att hantera alla svåra krav från våra kunder och vi garanterar att det alltid finns rätt spetskompetens – hela vägen från arbetsledning till varje plattsättare.

 

Samverkan och partnerskap

Att bygga simhallar och badhus är en komplex process med många svåra utmaningar. De passar därmed utmärkt att genomföras i samverkansform. I nästan alla projekt handlar det om offentliga badanläggningar som byggs med skattemedel. Därför är det extra viktigt att bygga den bästa möjliga produkten till bästa möjliga pris. Vi arbetar gärna i samverkan för att skapa ett så bra utfall som möjligt.

 

Vår erfarenhet av projekt som har utförts i traditionell entreprenadform – där vi är upphandlade som underentreprenör och man inte har utnyttjat vår kompetens i ett tidigt skede – är att det i slutändan har tillkommit stora merkostnader för beställaren och skattebetalarna i form av ändrings- och tilläggsarbeten.

 

Att arbeta i samverkan ger en mer effektiv byggprocess och en god relation där vi gemensamt kan fokusera på det viktiga – att bygga en prisvärd och hållbar produkt som är anpassad till dess funktion.

 

Från projektering till färdigt bad

Många av våra kunder uppskattar att vi är med tidigt i planeringen när de ska renovera eller producera en ny badanläggning. Anledningen är att när hjälper till med att ställa rätt krav i underlagen sparar de tid, pengar och framtida problem. Att vi på Rocmore tar tryggt totalansvar från projektering till färdigställd och godkänd anläggning är med andra ord en god investering.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt projekt!

bottom of page